ថៅកែចិន​បិទទ្វារកាស៊ីណូមិ​នជូន​ដំណឹង បុគ្គលិកផ្ទុះការតវ៉ាកក្រើក​ក្រុ​ងព្រះ​សី​ហនុ – CEN