ត្រួតពិនិត្យ និង​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន ដែលមាន​ប្រភព មកពី​តំបន់ត្រីកោណមាស​ – CEN