តារាកូរ៉េ ២រូប ត្រូវតុលាការកា​ត់​ទោស ឲ្យជាប់​គុកពី​ប​ទរំ​លោភបូ​ក – CEN