ទីបំផុត មី​យ៉ាន​ម៉ា​ទទួលស្គាល់ថា ទា​ហ៊ាន​របស់ខ្លួន​បានសម្លាប់​ជនជាតិ​រ៉ូ​ហ៊ីង​យ៉ា​ – CEN