កូនតុងទីនម្នា​ក់ ត្រូវឃាត់ខ្លួន​ ពី​បទ​ គំរាមកំ​ហែ​ង​ មេតុងទីន ដែលជំពាក់លុយ២២​​​លាន​​​​រៀល – CEN