ធ្លាក់យន្តហោះនៅ​អាមេ​រិច ស្លាប់មួយគ្រួសារមានគ្នាជិត​ ​១០នាក់ – CEN