ក្រុមជួយសង្រ្គោះ​បារាំ​ង ៣នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះធ្លាក់យន្តហោះ​​​ ​ពេលធ្វើប្រតិបត្តិកា​រ​ – CEN