ចិន​បាញ់​បង្ហោះ​កាំជ្រួច ខណៈពេល​មូលដ្ឋាន​យោធា​ចំនួន ៤.០០០ កំពុង “​ត្រៀម​ប្រយុទ្ធ​” – CEN