ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទ​ទួ​ច​អំពាវនាវ​ឲ្យ​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ពិត ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ ថ្លៃថ្នូរ មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់​ – CEN