រុស្ស៊ី​បំផ្លាញ​សម្រេច​ផែនការ​បែងចែក​តំបន់​របស់​អាមេរិក នៅ​ស៊ី​រី​ – CEN