បញ្ចប់​គោរមងារ​ជា “​ឧកញ៉ា​” នាយ​នគរបាលជាតិ​ថ្នាក់​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​, នាយ​នគរបាលជាតិ​ជាន់ខ្ពស់ និង​នាយ​នគរបាល​ចំនួន​៣៦​រូប​ – CEN