បុរស​ម្នាក់​ជាប់​ពន្ធនាគា​រ ៦​ខែ ពីបទ រក្សាទុក​គ្រឿងញៀន ឥឡូវ​ចាប់​ម្តងទៀត​ក្នុង​បទល្មើស​ដដែល​ – CEN