ទប់ស្កាត់​ជនខិលខូច​មួយចំនួន ឆ្លៀត​បន្លំ​ខ្លួន ឬ​ប្រើប្រាស់​តួនាទី​ជាម​ន្ត្រី​កាំកុងត្រូល​ដើរ​ទារប្រាក់​ពី​ម្ចាស់​សហគ្រាស ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ – CEN