អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​បណ្តុះបណ្តាល​អ្នក​ប​ន្ត​វេន​បច្ចេកទេស​ជួសជុល​អភិរក្ស​សំណង់​ប្រាសាទ​ឥដ្ឋ​ – CEN