អាមេរិចបោះឆ្នោ​តដា​ក់ទណ្ឌ​ក​ម្មចិន ជុំវិញការព្យាបាទលើជ​ន​ជាតិ​ដើមភា​គតិច​វីហ្គ័រ – CEN