ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរាជរ​ដ្ឋាភិ​បាលកម្ពុជា សម្តែង​ការ​សោក​ស្តាយ នូវការបាត់បង់អា​យុ​ជីវិ​តម​នុ​ស្ស ដោយសារបាក់រលំសំ​ណ​ង់ ឧ​បដ្ឋានសាលាវត្តប្រាសា​ទ​គោកច​ក​ – CEN