បុរស​ម្នាក់​ដែល​ញៀន​ថ្នាំ ចាប់រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់​បាន​សម្រេច​ – CEN