អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ អំពាវនាវ​ដល់​មហាជន ឱ្យជួយ​សហការ​ផ្តល់ព័ត៌មាន អំពី​បទល្មើស​គ្រប់​ប្រភេទ ដល់​សមត្ថកិច្ច ជាពិសេស ករណី​ចោរឆក់​ – CEN