ណែនាំ​ឲ្យ​រៀបចំ និង​តាមដាន ព្រមទាំង​ពង្រឹង​ឡើងវិញ នូវ​បែបផែន​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ថវិកា​របស់​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់ ដើម្បី​ចៀស​ឲ្យ​ផុតពី​អំពើពុករលួយ​ – CEN