អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ថា ចុងខែ​ធ្នូ​នេះ ផ្លូវ​មហាវិថី​រាម​-​មហាវិថី​ឆ្នេរ​រាម និង​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ នឹង​បើក​ឱ្យ​ដំណើរ​បណ្ដើរៗ​ – CEN