ខាន់ ចេសា ដណ្តើមបានមេដាយមាស ក្រោយឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីន នៅ SEA Games 2019 ទាំងប្រផិតប្រ​ផើ​យ – CEN