រថយន្ត​តាក់​សុី​សម្រាប់​ដឹក​ភ្ញៀវ​ចិន ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ​គប់​បំបែក​កញ្ចក់​ជាច្រើន​ករណី ដោយ​ភាគច្រើន​ជនល្មើស​ធ្វើ​សកម្មភាព​នៅពេល​យប់​ – CEN