ផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅញ៉ូវ​សឺ​ឡែន៖ ៥នាក់ស្លាប់ ៨នាក់បាត់ខ្លួនដោយគ្មានស​ញ្ញា​រស់​រា​ន – CEN