ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​អាមេ​រិក គាំទ្រសង្គមស៊ីវិល​ ​ដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិម​នុ​ស្ស​ នៅកម្ពុជា – CEN