អ្នកស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញ​ពី​ទម្រង់​ព្រះរាជ​កាយវិការ​ពិតរ​បស់​បដិមា​ព្រះបាទ​ជ័យ​វរ្ម័នទី​៧​ក្នុង​គណៈកម្មាធិការ​អា​យ​ស៊ី​ស៊ី​-​អង្គរ​ – CEN