ជនជាតិចិនបើក​រ​ថយ​ន្តមិន​ប្រយ័ត្ន បណ្តាលឲ្យក្រឡាប់ផ្ទុះឆេះ របួសធ្ងន់ស្រាល ៥នាក់ – CEN