សាលាភាសា​កូរ៉េ​ប៊ូន ឆន បោកប្រាស់​អ្នកសិក្សាជាងរ​យ​​នា​ក់ អស់​​​លុយ​រា​ប់ម៉ឺ​នដុ​ល្លា​រ – CEN