ជនអន្តោ​ប្រវេ​សន៍​ចិ​នជាង ១០នាក់លួចឆ្លងចូលអាមេរិ​ច​ ដោយពួនក្នុងគ្រឿង​ស​ង្វា​រឹ​ម – CEN