កងកម្លាំង​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា កំពុង​បំពេញបេសកកម្ម​ថែរក្សា​សន្តិភាព​ក្រោម​ឆ័​ត្រ​អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រកបដោយ​សមត្ថភាព​ – CEN