​ចុះ​អី​ក៏​ក្តៅក្រហាយ​ម្លេះ​! បុរស​ម្នាក់​អត់​ការងារ​ធ្វើ ទៅ​ទះកំភ្លៀង​នារី​​កំពុង​អង្គុយ​រង់​ចាំ​ឡានក្រុង​ ១​ដៃ​យ៉ាងដំណំ ព្រោះ​ខឹង​នាង​អត់​ពាក់​កន្សែង​ឃ្លុំ​ក្បាល – CEN