ថៃដាក់ប​ញ្ជូល​ការ​ម៉ាស្សា​បែបប្រ​ពៃ​ណី ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភ​ព​លោ​ក – CEN