1យប់1ថ្ងៃ អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ​ ស្រាវជ្រា​វពួ​នស្ទាក់ បង្ក្រាបជនល្មើស បាន5ក្រុម ចំនួន28នាក់ – CEN