សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ វិស័យពាណិជ្ជកម្ម រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម បានកំណត់យ៉ាងណាកម្រិត៥ពាន់លា​ន​ដុល្លារ​ឆ្នាំ ២០២០នេះ – CEN