ម្ចាស់ផ្តល់សេវាសំរាម​បកស្រាយរឿនក្លិន​សំរាមស្អុយជះ ទៅលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកំព​ង់​រោទ៍​ – CEN