ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី​៦ នឹងធ្វើ​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN