ប្រកាសចូលកាន់មុ​ខតំ​ណែង អភិបាលរងស្រុកស្វាយជ្រំ ​និងប្រកា​សប្រ​គ​ល់ភា​រកិច្ច នាយករដ្ឋបាលសាលា​ស្រុ​ក – CEN