… នៅ​ខាងក្នុង​បន្ទាយ​ហ្វឹកហ្វឺន​ឆ្កែ​ប្រមាញ់ នា​ប្រទេស​រុស្ស៊ី (​មាន​វីដេអូ​) – CEN