រុស្ស៊ី សហការជួសជុល​ ​ធ្វើទំនើបកម្មអា​វុ​ធយុទ្ធភ​ណ្ឌ​ និងគ្រឿងបច្ចេកទេស​យោ​ធា​ ក្នុងកងយោធព​ល​ខេម​រភូមិ​ន្ទ – CEN