ជប៉ុន​កោះហៅ​ទូត​ចិន​មក​សាកសួរ ក្រោយ​នាវាចំបាំង​ចិន​បើក​ចូល​ក្បែរ​ដែន​កោះមាន​ជំលោះ​ – CEN