អំពាវនា​វឱ្យប​ងប្អូ​ន​ទាំងអស់គ្នា ត្រូវចូលរួមថែរក្សាសន្តិភា​​​ព ទោះក្នុងតម្លៃណា​ក៏​ដោយ មិនត្រូវជឿតាមការញុះ​ញ​ង់រ​បស់គ​ណបក្ស​ប្រឆាំង ឬពួកអគតិមួយចំ​នួ​ន ដែលចូល ចិត្តបំភ្លៃការ​ពិ​ត – CEN