ចិន​២​នាក់ ចាប់ផ្តើម​ចេញ​លួច​ទូដែក​លើកដំបូង ត្រូវ​ជាប់​ខ្នោះ​ – CEN