និសិ្សតឆ្នើមជិ​ត២​០០នាក់ ទទួលបានការលើកទឹ​ក​ចិត្ត ពីសាខាសកលវិទ្យាល័យ​បៀ​លប្រាយ ខេត្តតា​កែវ – CEN