នគរបាល​បញ្ជា​ឲ្យ​អ្នក​រថយន្ត Ford បុក​កុមារី​ម្នាក់​រហូតដល់​បាត់បង់​ជីវិត នៅ​ស្រុក​មេមត់ ចូលខ្លួន​ដោះស្រាយ​ – CEN