អាជីវករលក់ដូ​រតាម​ឆ្នេអូ​ត្រេះ និងឆ្នេរអា​រីស្តុន បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុ​ខ​សាលាខេ​ត្តព្រះសី​ហ​នុ ស្នើសុំលក់ដូរ​តា​មឆ្នេរ​ដូច​មុ​នវិ​ញ – CEN