ចាប់ពី​យប់​រំលង​អា​ធ្រា​ត ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ល្បែង​អន​ឡាញ​គ្រប់​ប្រភេទ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​បិទ​ – CEN