អ៊ីរ៉ាក់ថ្កោល​ទោស​អាមេ​រិច ចំពោះការវាយប្រហារ ទៅ​លើមូលដ្ឋានកងកម្លាំងឈ្ល​បខ្លួន​ – CEN