គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដ៏​រន្ធត់ ជិត​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០២០ ស្លាប់ ៨ នាក់ របួសធ្ងន់ ៩​នាក់ – CEN