ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង​សមាគម​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឲ្យ​កាន់តែ​ខ្លាំងក្លា​ថែមទៀត សម្រាប់​ព​ន្លឿ​ន​វិស័យ​ទឹកស្អាត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN