អាមេរិចបញ្ជូន​ទ័ពប​ន្ថែមទៅ​អ៊ី​រ៉ាក់ ក្រោយពេលមានការវាយ​ប្រ​ហារស្ថា​នទូ​តរ​ប​ស់ខ្លួន – CEN