ប្តី កាប់​ប្រពន្ធ​រងរបួស​ធ្ងន់ ដោយសារតែ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​ – CEN